Informacje

PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie działa w szczególności na podstawie:

Klasycystyczna fasada Pałacu Staszica wraz z pomnikiem Mikołaja Kopernika zamyka perspektywę Krakowskiego Przedmieścia. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem budynek służy nauce polskiej. Mają tu siedzibę towarzystwa naukowe, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz inne instytucje związane z działalnością na rzecz nauki.

Misją Polskiej Akademii Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie jest zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności świadczonych usług i zadań wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, innych instytucji i osób fizycznych.

Copyright by ZDP PAN © 2008 | dla Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie