Witamy na stronach Zakładu Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty i ogłoszenia

 • Zakład Działalności Pomocniczej ogłasza nabór na stanowisko referent

  POLSKA AKADEMIA NAUK
  Zakład Działalności Pomocniczej
  ogłasza nabór na stanowisko
  referent

   

  Oferujemy:
  zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na okres 12-miesięcy

  Miejsce pracy:
  PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
  ul. Nowy Świat 72
  00-330 Warszawa
  Data rozpoczęcia pracy: od 01 lipca 2019 rok
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 6572884, 22 6572870

   

  Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku- Dział Gospodarowania Nieruchomościami:
   sprawne i terminowe realizowanie wszelkich zadań związanych z zakresem działania DGN
   prowadzenie ewidencji rachunków dot. DGN
   opisywanie faktur oraz wystawianie zleceń do działu F-K
   załatwianie spraw bieżących związanych z administrowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości
   czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów w Dziale DGN oraz wykonywanie określonych czynności wynikających z przepisów wewnętrznych w tym zakresie
   prowadzenie wszelkiej korespondencji w dziale DGN

   

  Wymagania:
   wykształcenie średnie;
   biegła obsługa programów komputerowych z pakietu MS Office
   dobre planowanie pracy własnej;
   komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych;
   kreatywność we współpracy w zespole.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
   zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   życiorys oraz informacje, o których mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk ZDP w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referent adm.-gosp.”

   

  Informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PAN ZDP ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa tel. +48 228265087,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się przez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Podanie danych o których mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221§ Kodeksu pracy odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników PAN ZDP.
  5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.03.2019 r.
  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
  7. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych,
  - prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. niesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PAN ZDP.

   

  Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie
  do 15 czerwca 2019 r.
  PAN ZDP w Warszawie
  ul. Nowy Świat 72 , pok.165
  00-330 Warszawa
  bądź przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy podczas rozmowy rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/ usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż do 15.07.2019 r.

  Opublikowano: sobota, 01 czerwiec 2019 06:57 w kategorii Komunikaty i Ogłoszenia
 • Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarka medycyny pracy

  Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarka medycyny pracy

  Opublikowano: wtorek, 09 kwiecień 2019 12:34 w kategorii Komunikaty i Ogłoszenia Czytaj dalej...

Zamówienia publiczne

Copyright by ZDP PAN © 2008 | dla Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie